کتاب زبان انگلیسی در دو جلد کتاب مجزا American Family & Friends Student& Work Book 1 + CD

کتاب زبان انگلیسی در دو جلد کتاب مجزا American Family & Friends Student& Work Book 1 + CD

18 در انبار

این کتاب برای  آموزش زبان انگلیسی به کودکان 8 تا 14 سال توسط انتشارات Oxford با تمرکز بر روی مهارت های گفتاری و نوشتاری به همراه  تصاویر رنگی جذاب طراحی شده است. و در شروع هر درس ابتدا کلمات جدید مرتبط با موضوع درس ارائه شده و سپس مکالمه هایی متناسب با آن واژگان آورده شده و در ادامه  نکات گرامری و تمرین هایی برای تلفظ آورده شده است. در انتهای هر سه درس مروری مفید صورت گرفته و بعد از آن برای مطالعه بیشتر زبان آموزان یک متن کوتاه جالب در نظر گرفته شده است.

این بسته در دو کتاب مجزا student book و  Work book است.

این کتاب شامل پانزده درس است که موضوعات آن عبارتند از: 1- مدرسه 2-  اسباب بازی 3- بدن 4- شغل ها 5-  پارک 6- خانواده 7- لباس 8- خانه 9- ظرف ناهار 10- دوستان و اشکال 11- باغ وحش 13- اعداد و اتاق خواب 14- افعال 15- ساحل

این بسته شامل کتاب دانش آموز، کتاب تمرین، و سی دی است.

 

۵۴,۰۰۰ تومان

18 در انبار