بسته آموزشی چرتکه و محاسبات ذهنی ویژه ترم 1

بسته آموزشی چرتکه و محاسبات ذهنی ویژه ترم ۱

In Stock

بسته آموزشی چرتکه شامل: یک جلد کتاب ربوران، فلش کارت، ماژیک، چرتکه و مداد است؛ که داخل بسته قرار می گیرد.

با توجه به گروه سنیِ ثبت نام شده عنوان کتاب در داخل بسته تغییر می کند.

کودکان 7-5 سال کتاب ربوران 1 و کودکان  15-8 سال کتاب ربوران 2 را دریافت می کنند.

روش آموزش محاسبات ذهنی توسط چرتکه

در این نوع آموزش به جای استفاده از یک دست برای جابجایی مهره‌ها در چرتکه استفاده از دو دست برای به حرکت در آوردن مهره ها برای محاسبه ریاضی است.

با استفاده از اصول آموزشی چرتکه ژاپنی سوروبان در کنار محاسبات ذهنی و با استفاده از تکنیک های پیشرفته و چند رسانه ای مبتنی بر یادگیری برای کودکان، آنها به سرعت، توانائی یادگیری این روش و در نتیجه محاسبات ریاضی را به صورت کاملا حرفه ای و سریع و دقیق بر روی چرتکه و ذهن خود انجام دهند.

۱۵۰,۰۰۰ تومان