مهارت آشتی‌کنان (مهارت حل تعارض بین زوجین)
مهارت آشتی‌کنان (مهارت حل تعارض بین زوجین)
مهارت آشتی‌کنان (مهارت حل تعارض بین زوجین)

مهارت آشتی‌کنان (مهارت حل تعارض بین زوجین)

In Stock

دلیل اصلی و عمده اختلافات و جروبحث های زناشویی را باید در اختلافات فرهنگی دانست و اینکه تعریف ارزش ها از دید هر کدام از زن و شوهرها متفاوت است. بسیار زیاد شاهد هستیم که سردرگمی بین سنت و مدرنیته، محل اختلاف در زندگی زناشویی است.
یکی دیگر از علل مشاجره و دعوا بین همسران، تلاش برای تغییر دادن رفتارهای یکدیگر است، وقتی یکی از همسران درصدد تغییر رفتار شریک زندگی اش برمی آید، ناخودآگاه باعث می شود که شریکش از خود مقاومت نشان دهد که این مقاومت و سپر دفاعی در دست گرفتن باعث جرو بحث در زندگی می شود. از دیگر عواملی که می توان به آن اشاره کرد، نداشتن مهارت های ارتباطی و حل مسئله در زن و شوهر است. با دانستن مهارت های زندگی، همسران می توانند یکدیگر را به راحتی درک کنند.
کتاب حاضر سعی در آن دارد تا با ارائه راهکارهای عملی، جذاب و با نوآوری در جهت تحکیم بنیان خانواده ها گامی هر چند کوچک به سمت تعالی بنیان ارزشمند خانواده بردارد.

 

۰ تومان