از ریشه تا میوه (خانواده و سبک‌های فرزندپروری)
از ریشه تا میوه (خانواده و سبک‌های فرزندپروری)
از ریشه تا میوه (خانواده و سبک‌های فرزندپروری)

از ریشه تا میوه (خانواده و سبک‌های فرزندپروری)

In Stock

خانواده و سبک های فرزند پروری

سبک‌های فرزندپروری نوع رابطه والد و کودک را مد نظر قرار می‌دهند. یک وجه جالب درباره والدگری این است که والدین با سبک‌های فرزندپروری مخصوص به خود می‌توانند تغییرات زیادی در فرزندان خود ایجاد نمایندروش‌های تربیت فرزند از جمله موارد مهمی است که باید در خانواده به آن توجه داشت؛ فرزندان در خانواده بسیاری از امور اولیه زندگی را فرا می‌گیرند و بیشترین تاثیر پذیری را از خانواده دارند؛ تربیت کودک از جمله وظایف مهم والدین در خانواده است درنتیجه میزان آگاهی پدر و مادر از روش‌های تربیت فرزند بسیار حائز اهمیت است.

۲۰,۰۰۰ تومان