قندک شده یه نقاش طرح می کشه با دستاش
قندک شده یه نقاش طرح می کشه با دستاش
قندک شده یه نقاش طرح می کشه با دستاش

قندک شده یه نقاش طرح می کشه با دستاش

موجود

کتاب حاضر نتیجه مطالعات، پژوهش­ها و تحقیقاتی است که با تاکید بر اهداف و محتوای آموزش و هنر و ویژگی های خاص کتاب کودک به رشته تحریر درآمده­است.

در این کتاب کودک:

1-با رنگ­های فرعی و نام آن­ها آشنا شده و می­تواند آن را در محیط اطرافش تشخیص دهد.

2- با مفهوم نقطه و خط آشنا شده و مهارت ترسیم آن­ها را کسب می­کند.

3- با اشکال مختلف خطوط آشنا شده و مهارت ترسیم آن­ها را کسب می­کند.

4-می­تواند با استفاده از خطوط مختلف تصاویر گوناگونی ترسیم کند.

۴۸,۰۰۰ تومان