قندک سالم می مونه ایمنی رو می دونه
قندک سالم می مونه ایمنی رو می دونه
قندک سالم می مونه ایمنی رو می دونه

قندک سالم می مونه ایمنی رو می دونه

موجود

کتاب حاضر نتیجه مطالعات، پژوهش ها و تحقیقاتی است که با تاکید بر اهداف و محتوای آموزش ایمنی، سلامت و ویژگی‌های خاص کتاب کودک، به رشته تحریر درآمده است.

در این کتاب کودک:

  • با بهداشت فردی، بهداشت محیط­ زندگی و راه‌های مراقبت از بدن آشنا می‌شود.
  • با محیط‌های آلوده و میکروب آشنا می‌شود.
  • با اصول ایمنی و راه‌های پیشگیری از خطر آشنا می‌شود.
  • با مراقبت‌های لازم هنگام بیماری آشنا می‌شود.
  • با اقدامات مفید در اتفاقات و حوادث غیر‌مترقبه آشنا می­‌شود.

۴۸,۰۰۰ تومان