چگونه بحران در خانواده را مهار کنیم؟

مشکلات و مصیبت‌های سخت و طاقت‌فرسا برای همه خانواده‌ها پیش می‌آید؛ مشکلاتی غیرمنتظره و پیشبینی‌ناپذیر، مانند مرگ عزیزی در خانواده، ورشکستگی و… اگر همه این مسائل، به درستی، کنترل نشود، می‌تواند خانوادها را ویران کند و عوارضی دائمی برجای بگذارد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش شهر، مشکلات و مصیبت‌های سخت و طاقت‌فرسا برای همه خانواده‌ها پیش می‌آید؛ مشکلاتی غیرمنتظره و پیشبینی‌ناپذیر، مانند مرگ عزیزی در خانواده، ورشکستگی و… اگر همه این مسائل، به درستی، کنترل نشود، می‌تواند خانوادها را ویران کند و عوارضی دائمی برجای بگذارد. هرخانواده‌ای به شیوه خاص خود، با این مشکلات مقابله می‌کند. هر کسی هم که با این وضعیت روبه‌رو باشد، به‌گونهای خاص تحت‌تأثیر قرارمی‌گیرد.

حتی شاید دو خواهر در یک خانواده نیز احساساتی یکسان و واکنشی شبیه هم نداشته باشند؛ اما آنچه مشخص است وقتی خانواده در چنین موقعیتی قرار می‌گیرد، جز پذیرفتن مشکل و روبه‌روشدن با آن، راه دیگری برایش نخواهد ماند. باید آن را پذیرفته و با آن روبه‌رو شد. این را فراموش نکنیم که تمامی خانواده‌ها، مشکلاتی را تجربه خواهند کرد و فقط شیوه مواجهه با مشکل متفاوت است.

در این اوضاع غیرعادی، ناراحتی وصف نشدنی و خشم و احساس غصه نیز احساساتی معمول است؛ بنابراین خود را برای داشتن چنین احساساتی سرزنش نکنید. اما، اگر شیو ه‌های مدیریت و کنترل چنین اتفاقاتی را بدانیم، میتوانیم خودمان را تسلی دهیم و آرامش خاطر دیگر اعضای خانواده را نیز فراهم کنیم. باید بتوانیم این مرحله را پشُت سر بگذاریم و به زندگی ادامه دهیم.

هیچگاه، زندگی به‌دلیل مشکلات ما، هرقدر هم که وحشتناک باشد از حرکت باز نمی‌ایستد؛ بنابراین مدیریت و کنترل اوضاع خانه و خانواده، در موقعیتی غیرمعمول، وظیفه شماست. با این کار میتوانید خانواده را نیز نجات دهید. بحران‌شناسی، بخش مهمی از فرایند مدیریت بحران و پژوهش مربوط به آن را تشکیل می‌دهد. شناخت هرچه دقیق‌تر بحران، همچون هر حوزه مدیریتی دیگر، به کنترل و هدایت هرچه مؤثرتر آن کمک میکند

کتاب حاضر، بحران و ویژگی‌های آن، مدیریت بحران، مدل رابطه‌ای بحران، بحران به مثابه فرصت، اصول دهگانه مدیریت و مهار بحران و چگونگی کاهش دشواری بحران و مسائل مربوط به بحران را بررسی می‌کند و در پایان، با توجه به بحران و مدیریت آن پیشنهادهایی را ارائه میدهد.

این کتاب به همت مرکز آموزش سازمان فرهنگی شهرداری تهران منتشر شده و از سری منابع مکتوب نظام یکپارچه آموزشی محسوب می‌شود.

دیدگاه بگذارید