چگونه از خانواده گریزی نوجوانان جلوگیری کنیم؟

فرار از منزل از پدیده‌های ناهنجار اجتماعی است که برابر برخی برآوردها در چند ساله اخیر افزایش یافته و مسلما پیامدهای منفی این پدیده شوم در درجه اول متوجه خانواده‌ها و در درجه دوم متوجه جامعه می‌باشد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش شهر، فرار، نوعی مکانیزم دفاعی یا واکنش جبرانی تسلی‌بخش است که  فرد برای نجات و رهایی از رنج‌ها به آن تن می‌دهد و سعی می‌کند از شرایطی که به نظرش نامناسب است، دور شود. فرار دختران از خانه اگرچه در نگاه اول، پدیده‌ای فردی است اما با توجه به پیامدهای سوء آن که در نظم اجتماعی اختلال و آشفتگی‌ایجاد می کند، منشأ بسیاری از رفتارهای ضداجتماعی و انحرافی مانند خودفروشی، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی، توزیع مواد مخدر، تش یل باندهای فساد و فریب سایر زنان و دختران، رواج روسپیگری و شیوع انواع بیماریهای مقاربتی و… می‌شود.

وقتی دختران فراری مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، زمینه برای پیدایش و افزایش باندهای جنایت کاری فراهم می‌شود. این پدیده سبب می‌شود که سطح جرم و جنایت در جامعه افزایش یابد و در نتیجه امنیت و سلامت اجتماعی به مخاطره بیفتد؛ به عبارت دیگر پدیده دختران فراری که خود معلول عوامل متعددی است، می‌تواند عامل بسیاری از آسیبهای اجتماعی دیگر شود.

 از طرفی نوجوانان و جوانان سرمایه‌های ملی و انسانی هر جامعه هستند که درصورت به هرز رفتن و فاسدشدن این سرمایه‌های عظیم، خسارات و آسیبهای جبران‌ناپذیری به پیکره جامعه و نظام اجتماعی وارد می‌شود.

 این مسئله می‌تواند در افراد، زمینه ابتلا به انواع بیماریهای روانی و جسمانی را فراهم سازد که این معضل در سالهای اخیر به یکی از مسائل مهم اجتماعی مبدل شده است به نحوی که همه روزه شاهد درج خبرها و عکس‌هایی از کود کان و نوجوانان در جراید رسمی کشور هستیم بدون اطلاع والدین، خانه و کاشانه خود را ترک کرده‌اند و راهی سرنوشت موهوم و مبهمی می‌شوند که به احتمال فراوان ممکن است بازگشتی در آن نباشد. به‌همین منظور سیاستگذاری اجتماعی در زمینه پیشگیری از فرار از منزل نوجوانان یکی از مهمترین ابزارهای مقابله با این آسیب اجتماعی است و آموزش شهروندان و خانواده‌ها به‌منظور پیشگیری از وقوع این آسیب اجتماعی، یکی از مهمترین راهکارها می‌باشد.

این کتاب در پنج فصل به موضوعات خانه‌گریزی، مسائل و نیازهای نوجوانان و جوانان،انگیزه‌ها و علل خانه گریزی نوجوانان، آثار و پیامدهای فرار نوجوانان از خانه، راهکارهای پیش‌گیری از خانه گریزی می‌پردازد.
.
این کتاب به همت مرکز آموزش سازمان فرهنگی شهرداری تهران منتشر شده و از سری منابع مکتوب نظام یکپارچه آموزشی محسوب می‌شود.

دیدگاه بگذارید