منشور اخلاقی مربیان تهیه و تدوین شد

هم زمان با برگزاری ویژه برنامه‌ی الفبای سپاس، از منشور اخلاقی مربیان رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش شهر، این منشور اخلاقی به منظور فراهم شدن محیطی سالم و پرنشاط برای مربیان تهیه و تدوین شده است.

هم زمان با برگزاری ویژه برنامه‌ی الفبای سپاس، از منشور اخلاقی مربیان رونمایی شد. این منشور اخلاقی به منظور فراهم شدن محیطی سالم و پرنشاط برای مربیان تهیه و تدوین شده است.

گفتنی است؛ در این منشور مفاهیمی چون: خدمت گزاری به شهروندان، صداقت، امانتداری، مهارت ورزی، رفتار و اخلاق خوش و نیکو، وجدان کاری، اخلاق حرفه ای، رعایت آراستگی، پوشش متناسب با فرهنگ اسلامی وظایف شغلی، مشتری مداری، تلاش برای ارتقای سطح کیفی خدمات آموزشی گنجانده شده است.

دیدگاه بگذارید