سری دوم کتاب‌های «قندک» منتشر شد

سری دوم مجموعه کتاب های قندک با ۶ عنوان «کتاب کار» از شماره های ۴ تا ۹ در اختیار مراکز آموزشی مناطق بیست و دو گانه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش شهر، این کتاب‌ها برای استفاده کودکان در خانه‌های کودک شهر شکوفه‌ها تألیف و منتشر شده است که شخصیت اصلی این کتاب‌ها «قندک» مطالب آموزشی و اخلاقی را به کودکان منتقل می‌کند.

این کتاب ها دارای چهار هفته فعالیت هستند که هدف آن ها انتقال آموزش های علوم، هنر، ریاضیات، بهداشت، اخلاق، اجتماعی و هویت بخشی ملی _ مذهبی است.

«کتاب کار های قندک» که برای ماه های دی تا خرداد سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تدوین شده است، مشتمل بر یک صفحه ترانه و داستان و فایل صوتی آن ها، یک صفحه «تمرینات بدنی» برای تقویت قوای جسمی کودک، یک صفحه «بازی های مهارت افزا» برای یادگیری مفاهیم پایه، پنج صفحه «آموزش مفاهیم مختلف مانند ریاضی، علوم» و یک صفحه «داستان» با موضوعات اجتماعی است.

ضمن این که در هر صفحه بخشی به عنوان شناسه تصویری پیش بینی شده است که حاوی اطلاعات، تمرین و بازی های مکمل مربوط به همان صفحه است که استفاده از این بخش با اسکن این شناسه ها توسط تلفن همراه امکان پذیر خواهد بود.

در پایان هر کتاب نیز، یک صفحه برای ارزش یابی فعالیت های کودک در طول ماه گذشته پیش بینی شده است؛ این ارزشیابی ها با مقایسه ازرشیابی کودک در طول ۹ ماه، سیر رشد او را مشخص خواهد کرد.ضمن این که در هر صفحه بخشی به عنوان شناسه تصویری پیش بینی شده است که حاوی اطلاعات، تمرین و بازی های مکمل مربوط به همان صفحه است که استفاده از این بخش با اسکن این شناسه ها توسط تلفن همراه امکان پذیر خواهد بود.

همچنین ویراستاری مجموعه کتاب های قندک را « لیلا کرد بچه» بر عهده داشته است و گرافیک و صفحه آرایی آن نیز توسط «مرجان شام بیاتی» انجام شده است.ضمن این که، داستان های مجموعه کتاب های قندک را «عظیمه حق گشایی» نوشته و « مسعود صدرایی نیا» تصویرگری و « فاطمه آقاخانی» خوانش این داستان ها را را انجام داده اند.  لازم به ذکر است، این مجموعه کتاب ها به سرپرستی مرکز مطالعات و آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و توسط موسسه نشر شهر به چاپ رسیده است که  سری اول  آن ها ویژه « مهر تا آذرماه» ابتدای شروع سال تحصیلی پیش رو بین مراکز توزیع شده است.

دیدگاه بگذارید