دوره‌های جدید آموزشی به شبکه آموزش سازمان فرهنگی هنری افزوده شد

دوره های جدید آموزشی در راستای به روزرسانی شبکه‌ی آموزش به شبکه آموزش سازمان فرهنگی هنری افزوده شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش شهر، این دوره ها در راستای به روزرسانی شبکه‌ی آموزش سازمان وهمچنین نیاز مخاطبان در سرتاسر شهر تهران طراحی و تدوین شده است.

برخی از دوره ها با توجه به درخواست کارشناسان، پژوهشگران و متخصصان حوزه مربوطه و برخی دیگر با توجه به درخواست مخاطبان در مناطق بیست و دو گانه انتخاب شده است که پس از طراحی کاربرگ های مربوط  و برنامه ریزی در خصوص ساعت و روز  کلاس ها، شهریه و مدرسین هر کدام در واحدهای آموزشی مناطق و همچنین سامانه یکپارچه آموزش سازمان(سینا) قرار داده می شود.

در همین راستا : در عرصه مهارت های عمومی و عملی گروه رایانه با زیرگروه برنامه نویسی،مبانی طراحی بازی، مبانی فنی بازی سازی، مبانی هنر بازی سازی و در زیرگروه آموزش های گروه کودکان دوره های خانه های بازی اسباب بازی  و گلدونه  و همچنین در عرصه  دین و اخلاق زیرگروه تاریخ دوره های تاریخ ایران باستان به دوره های آموزشی مناطق افزوده شده است.

لازم به ذکر است این دوره ها به صورت یکپارچه در مناطق بیست و دوگانه زیر نظر سازمان برگزار می شود.

دیدگاه بگذارید