قندک چطور می تونه اندازه رو بدونه؟
قندک چطور می تونه اندازه رو بدونه؟
قندک چطور می تونه اندازه رو بدونه؟

قندک چطور می تونه اندازه رو بدونه؟

در انبار

کتاب حاضر نتیجه مطالعات، پژوهش‌ها و تحقیقاتی است که با تاکید به اهداف و محتوای آموزش ریاضی و ویژگی‌های خاص کتاب کودک به رشته تحریر در آمده است.

در این کتاب کودک:

  1. با مفاهیم و اعداد 0 تا 10 آشنا می شود.
  2. با نحوه طبقه بندی اشیاء بر اساس یک یا چند خاصیت مشترک آشنا می شود.
  3.  با مفاهیم تقارن و الگو آشنا می شود و قادر است آنها را در محیط پیرامونش شناسایی نماید.
  4. با تجسم فضایی و حجم های هندسی آشنا می شود.

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان