قندک خودش می دونه خدا چه مهربونه
قندک خودش می دونه خدا چه مهربونه
قندک خودش می دونه خدا چه مهربونه

قندک خودش می دونه خدا چه مهربونه

در انبار

کتاب حاضر نتیجه مطالعات، پژوهش­ها و تحقیقاتی است که با تاکید بر اهداف و محتوای آموزش دینی و ویژگی های خاص کتاب کودک به رشته تحریر درآمده­است.

در این کتاب کودک:

1-با صفت و مصادیق مهربانی در زندگی آشنا می­شود.

2-با صفت­های دانایی و توانایی و نظم و مصادیق آن در زندگی آشنا می­شود

3-مفهوم دعا و گفت­و­گو با خداوند را فرا می­گیرد

4-نعمت­های گوناگون پروردگار را می­شناسد و شکر­گزاری برای آن­ها را یاد می­گیرد

5-با پیامبران خدا و شیوه زندگی آن­ها آشنا می­شود.

۳۸,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان